Interesse om mee te oogsten?

Wat is de StadsAkker?

Onze missie is een ontmoetingsplek creëren waar verse groenten en kruiden kunnen worden geoogst en ideeën uitgewisseld over lokale voedselproductie, gezonde voeding en de omslag naar een duurzame samenleving. We wakkeren het toekomstdenken over deze thema’s aan en geven een duwtje in de rug aan (burger)initiatieven die zich hiervoor willen inzetten.
    
De StadsAkker combineert de energie van de stad met de rust van een groene zone. Het brengt stad en platteland samen. De site wil een positieve verandering teweegbrengen. Niet zozeer met een grote visie, wel met een stevige ‘doe’mentaliteit. Het biedt een positief antwoord op de vraag naar een groene en gezonde leefomgeving, het zorgt voor de inclusie van kwetsbare groepen en het stimuleert het contact en de dialoog tussen inwoners.

Hoe doen we dit?

  • Zelfoogst: op een zone van 1,26 ha voorzien we een akker waar 200 gebruikers hun groenten en kruiden kunnen oogsten. Voor het beheer van de site nemen we een boer in dienst. De akker is geen verzameling van volkstuinen. De boer teelt, de gebruikers oogsten. We volgen de principes van gemeenschapslandbouw. Meer info vind je hier.
  • Voor iedereen: De StadsAkker maakt duurzaam geteelde groenten toegankelijk voor een brede groep mensen. Het is onze ambitie om kwetsbare groepen mee te laten participeren. Met de StadsAkker willen we een doorsnede van de samenleving bereiken.
  • Ontmoeting: We bouwen de site uit tot een ontmoetingsplek. De gekozen formule (zelfoogst) versterkt de ontmoeting tussen de boer en de oogsters en tussen de oogsters onderling. De site is niet alleen toegankelijk voor de oogsters maar voor het brede publiek. We zorgen voor zit- en picknickbanken en op termijn voor wandel- en fietspaden. 
  • Educatie: de StadsAkker biedt een brede programmatie aan van activiteiten, infomomenten en workshops. Er is een educatief aanbod naar scholen (van kleuter- tot middelbaar onderwijs). Het aanbod legt zoveel mogelijk linken naar het DNA van de site: gezonde voeding, lokale voedselproductie en duurzaamheid.
  • Ecologisch: De manier van telen gebeurt op een ecologisch verantwoorde manier. De landbouw is gericht op de lokale gemeenschap wat het aantal foodmiles (en dus CO2 uitstoot) doet afnemen. De site wordt ook zo ingericht dat het de biodiversiteit ten goede komt (bloemenweides, streekeigen groen,...)
  • Ondersteuning voor initiatieven van onderuit: burgerinitiatieven en verenigingen die werken rond korte keten en duurzaamheid ondersteunen we waar nodig. We doen dit met infomomenten, inspiratiesessies met experts, voorstellingen van praktijkvoorbeelden en uitwisselingssessies tussen initiatieven van onderuit. Burgers, buurten en dorpen die een nieuw initiatief uit de grond willen stampen, kunnen beroep doen op ons voor advies, info en hulp bij het zoeken naar middelen. De StadsAkker wil een motor zijn in de omslag naar een duurzame samenleving. Men kan er de stad van morgen mee vormgeven als oogster, deelnemer aan een workshop, debat of inspiratiesessie of gewoon als bezoeker je ideeën achter laten.  We gebruiken de akker als sociaal bindmiddel en ideeënfabriek.
  • Onderdeel van een grotere herinrichting: de StadsAkker wordt ingebed in een herwaardering van de gehele groenzone rond campus Sint-Jan. Naast bloemrijke hooilanden worden een speelzone, boomgaard en wandel- en fietspaden voorzien.

Wie zijn we?

De StadsAkker is een project van SAAMO Vlaams-Brabant in samenwerking met  Regionaal Landschap Zuid-Hageland, OCMW Tienen, Stad Tienen, RZ Tienen, Bond Beter Leefmilieu, Centrum voor Basiseducatie Leuven-Hageland, Ecolife, Erm ’n Erm, Amerant, Tiense Wereldvrouwen, Velt, Wervel, Wijkgezondheidscentrum Vierkappes, Vormingplus Oost-Brabant, DoK Tienen, Kringwinkel Hageland, Logo Oost-Brabant, KU Leuven, Oksigenlab en de Sociale Innovatiefabriek.
Met de financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant, de Bond Beter Leefmilieu en de Nationale Loterij.

Ons team

Wannes Suttels

Ik ben Wannes uit Veltem-Beisem en jullie stadsboer. Met de handen in de aarde wroeten is mijn passie. Doorheen de jaren heb ik heel wat ervaring opgedaan met land- en tuinbouw, o.m. in het bio-bedrijf de Wriemeling. Ik zorg op de akker voor een gevarieerd en lekker aanbod en vorm het aanspreekpunt voor alle oogsters. Ik leid ook met plezier groepen rond op de akker.  

Philippe Liesenborghs

Ik ben Philippe en Tienenaar in hart en nieren. Burgers betrekken bij hun stad is mijn passie. Zo ben ik betrokken bij initiatieven als opgewekTienen (Tiense Feestdag, Pand 10, Kweikersparade,…), ParkLife, de volkstuinen in Grimde, de Langste Eettafel, het Wereldfeest en de Klimaatalliantie Tienen. Als projectcoördinator leid ik voor SAAMO Vlaams-Brabant het reilen en zeilen op de akker in goede banen en zorg ik voor het educatief programma en het activiteitenaanbod. Ik ben steeds op zoek naar manieren om de participatie op en rond de akker te versterken.

Dirk Masquillier

Ik ben Dirk en verknocht aan Tienen. De voorbije jaren was ik mede-initiatiefnemer van ParkLife, Buurtgroen Tienen, Volkstuin Grimde, de Langste Eettafel, … Professioneel (directeur SAAMO Vlaams-Brabant) ligt Tienen me ook nauw aan het hart. Hoe maken we van Tienen een plek waar iedereen thuis is? Deze vraag daagt me steeds opnieuw uit.  De afgelopen jaren was ik o.a. bezieler van Wijkgezondheidscentrum Vierkappes, armoedewerking Erm ’n Erm, wijkwerkingen in verschillende sociale woonwijken, … De keuze voor een StadsAkker in Tienen lag dan ook voor de hand: het samengaan van  ontmoeting in diversiteit, biologische landbouw en korte keten en ideeën voor een duurzame stad vormen de basis van dit nieuwe stadsproject.

Anneleen Roels

Ik ben Anneleen uit Tessenderlo. Ik ben als landschapsarchitect voor het Regionaal Landschap Zuid-Hageland verantwoordelijk voor de groeninrichting en werk mee aan het educatief aanbod op en rond de StadsAkker.